برچسب: روز جهانی قلب

“مصاحبه ای بمناسبت روز جهانی قلب با دکتر کامران قدس”
“روز جهانی قلب گرامی باد” شعار امسال: قهرمان سلامت قلب شوید! بمناسبت روز جهانی قلب مصاحبه ای با دکتر کامران قدس؛ متخصص قلب و عروق و عضو هیأت امناء بنیاد [...]
Read More
برگزاری جلسه آموزشی توسط راه آسمان در مدرسه دخترانه نخبگان سمنان
برگزاری جلسه آموزشی توسط راه آسمان در مدرسه دخترانه نخبگان سمنان در ادامه برگزاری های جلسات آموزش و پیشگیری از سرطان و روز جهانی قلب، مدرس افتخاری راه آسمان در [...]
Read More
معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی