برچسب: روابط عمومی

تبلیغ، رسالت اصلی روابط عمومی
تبلیغ، رسالت اصلی روابط عمومی نخستین جلسه ی کارکنان روابط عمومی موسسه ی راه آسمان در سال جدید با حضور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و همکاران برگزار شد. اقای [...]
Read More
برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در موسسه جامعه القرآن خواهران استان سمنان ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در موسسه جامعه القرآن خواهران استان سمنان ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ در ادامه جلسات آموزشی راه آسمان ، عصر امروز جلسه ای در موسسه جامعه القرآن خواهران استان [...]
Read More
معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی