“مصاحبه ای بمناسبت روز جهانی قلب با دکتر کامران قدس”
“روز جهانی قلب گرامی باد” شعار امسال: قهرمان سلامت قلب شوید! بمناسبت روز جهانی قلب مصاحبه ای با دکتر کامران قدس؛ متخصص قلب و عروق و عضو هیأت امناء بنیاد [...]
Read More
رویداد ها
فراخوان مهربانی