“خانواده ی نو عروس متوفی جهیزیه ی فرزند دلبندشان را به بنیاد راه آسمان هدیه…
“خانواده ی نو عروس متوفی جهیزیه ی فرزند دلبندشان را به بنیاد راه آسمان هدیه کردند” نو عروس سمنانی مبتلا به بیماری سرطان خون بود و پس از تحمل بیماری، [...]
Read More
رویداد ها
فراخوان مهربانی