برچسب: آقای جدیدی

تبلیغ، رسالت اصلی روابط عمومی
تبلیغ، رسالت اصلی روابط عمومی نخستین جلسه ی کارکنان روابط عمومی موسسه ی راه آسمان در سال جدید با حضور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و همکاران برگزار شد. اقای [...]
Read More
معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی