پروژه بزرگ راه آسمان
  • زمان باقی مانده:0روز باقی مانده است.
  • اهدا کنندگان:1
  • عواید مردمی :46500000000
مکان:سمنان
بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استمداد از عنایات الهی و همّت خیرین نیک اندیش، ساخت مرکز جامع مبارزه با سرطان استان سمنان را با مشخصات زیر برنامه ریزی نموده است: مساحت زمین ۳۰,۰۰۰ متر مربع، زیر بنای فاز یک پروژه: ۶,۴۰۰ متر مربع ، شامل بخشهای کلینیکی، شیمی درمانی، آزمایشگاهی غربالگری و آموزشی و تشخیصی (سونوگرافی، اندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی)
مبلغ جمع آوری شده:46,500,000,000 ریال
هدف:406,100,000,000 ریال

بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استمداد از عنایات الهی و همّت خیرین نیک اندیش، ساخت مرکز جامع مبارزه با سرطان استان سمنان را با مشخصات زیر برنامه ریزی نموده است:

  • مساحت زمین ۳۰,۰۰۰ متر مربع
  • زیر بنای فاز یک پروژه: ۶,۴۰۰ متر مربع ، شامل بخشهای کلینیکی، شیمی درمانی، آزمایشگاهی غربالگری و آموزشی و تشخیصی (سونوگرافی، اندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی)
  • هزینه تملک زمین: ۴۶ میلیارد ریال
  • هزینه ساخت فاز یک: ۲۴۰ میلیارد ریال
فراخوان مهربانی