دسته: اخبار

“جلسه کمیته فنی مهندسی بنیاد راه آسمان”
“جلسه کمیته فنی مهندسی بنیاد راه آسمان” این جلسه که با حضور تمامی اعضا، در محل سالن مرکز پزشکی هسته ای ( البته با رعایت شرایط بهداشتی و فاصله) تشکیل [...]
Read More
“مبادله تفاهم نامه بنیاد راه آسمان و اداره کل زندانهای استان سمنان”
“مبادله تفاهم نامه بنیاد راه آسمان و اداره کل زندانهای استان سمنان” به موجب این تفاهم نامه بنیاد راه آسمان، آموزش و مراقبت از زندانیان و خانواده آنان در زمینه [...]
Read More
“جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان مهدیشهر”
“جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان مهدیشهر” در این جلسه که حدود ۲۵ نفر حضور داشتند ضمن‌ توزیع پمفلت های آموزشی و فرم های همیاری توسط [...]
Read More
“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداه نوسازی مدارس استان سمنان”
“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداه نوسازی مدارس استان سمنان” ابتدا آقای اعتمادی؛ رییس محترم هیات مدیره بنیاد به معرفی راه آسمان پرداخت. سپس آقای دکتر یداللهی؛ مدرس [...]
Read More
“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره کل بهزیستی استان سمنان”
“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره کل بهزیستی استان سمنان” در این‌جلسه آموزشی که با حضور آقای ایزد پور؛مدیر کل محترم بهزیستی و خانم دکتر شاه حسینی؛ مدیر [...]
Read More
” جشنواره تغذیه سالم دانش آموزی “
” جشنواره تغذیه سالم دانش آموزی ” پیرو آموزش های برگزار شده با عنوان؛ تغدیه و شیوه زندگی سالم برای ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد با تدریس [...]
Read More
“ارائه آموزش هایی در حیطه کنترل و پیشگیری از سرطان در هفته آگاهی رسانی و…
“ارائه آموزش هایی در حیطه کنترل و پیشگیری از سرطان در هفته آگاهی رسانی و مبارزه با آن به دانش آموزان” در این ‌برنامه های آموزشی خانم‌‌ معمار عضو محترم [...]
Read More
“جلسه آموزشی راه آسمان در محفل مذهبی”
“جلسه آموزشی راه آسمان در محفل مذهبی” برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان سمنان در مسجد پیامبر اعظم (ص) که با حضور ۶۰ نفر از بانوان [...]
Read More
“جلسه مشترک اعضاء هیأت مدیره بنیاد راه آسمان و انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان…
“جلسه مشترک اعضاء هیأت مدیره بنیاد راه آسمان و انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش” این جلسه در خصوص زمینه همکاری های مشترک و رفاه هر چه بیشتر دو [...]
Read More
“برگزاری‌ جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل دانشگاه فرزانگان”
“برگزاری‌ جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل دانشگاه فرزانگان” ابتدا خانم اعتمادی؛ دبیر مدیریت سلامت و ماما افتخاری بنیاد، ضمن معرفی راه آسمان به آموزش پیشگیری از سرطان پستان و [...]
Read More
رویداد ها
فراخوان مهربانی