عملکردکمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان در سه ماهه ی نخست امسال

عملکردکمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان در سه ماهه ی نخست امسال بر اساس گزارش خانم اعتمادی مسئول کمیته آموزش و پیشگیری “راه آسمان” در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی [...]

عملکردکمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان در سه ماهه ی نخست امسال

بر اساس گزارش خانم اعتمادی مسئول کمیته آموزش و پیشگیری “راه آسمان” در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی پیشگیری از سرطان از فروردین تا پایان خرداد امسال ۱۴۰۶ نفر در حوزه های دانش آموزی، بانوان خانه دار و کارمندان ادارت دولتی و شرکتها و بازنشستگان استان آموزش دیدند.
همچنین در این مدت ۵۳۲۵ جزوه ی آموزشی (پمفلت) نیز تهیه و توزیع شده است.
تحرک و تندرستی، تغذیه سالم، اصول معاینات ابتدایی برای کمک به تشخیص به موقع بیماری و کنترل استرس از جمله مباحث مطرح شده در این کلاسهای آموزشی بوده است.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

فراخوان مهربانی