توزیع ۱۰۰پرس غذای گرم بین نیازمندان و بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش موسسه “راه…

به لطف همیاری عزیز ۱۰۰ پرس غذای گرم بین بیماران و نیازمندان تحت پوشش موسسه توزیع شد تا سفره ناهار امروشان رنگین باشد . مهرتان جاودان

به لطف همیاری عزیز ۱۰۰ پرس غذای گرم بین بیماران و نیازمندان تحت پوشش موسسه توزیع شد تا سفره ناهار امروشان رنگین باشد . مهرتان جاودان

1دیدگاه

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی