بسته بندی و توزیع پکیج های نوشت افزار به مناسبت سال تحصیلی به دانش آموزان…

مهر امسال کوله پشتی از عشق را به تو هدیه می دهیم و با دعای خیر راهیت می کنیم تا بنویسی و بخوانی : راه آسمان باز است به لطف [...]

مهر امسال کوله پشتی از عشق را به تو هدیه می دهیم و با دعای خیر راهیت می کنیم تا بنویسی و بخوانی : راه آسمان باز است

به لطف پروردگار و همت خیرین عزیز، طبق روال هرسال مقادیر قابل توجهی نوشت افزار به ارزش ۴۰ میلیون تومان در فضای موسسه بسته بندی و جهت توزیع بین دانش آموزان تحت پوشش موسسه آماده گردید. به گزارش روابط عمومی ” راه آسمان” این پکیج ها بصورت کامل در فاز اول به دانش آموزان مقاطع ابتدایی تا دبیرستان تحویل داده می شود .
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

رویداد ها
فراخوان مهربانی