پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان

مهربانان راه آسمان درود با عنایت الهی و نگاه پر محبت شما یاران صمیمی راه آسمان، کمک هزینه تحصیلی چندتن از دانشجویان مددجو که از پیشرفت تحصیلی خوبی برخوردار هستند، [...]

Untitled-1

مهربانان راه آسمان درود
با عنایت الهی و نگاه پر محبت شما یاران صمیمی راه آسمان،
کمک هزینه تحصیلی چندتن از دانشجویان مددجو که از پیشرفت تحصیلی خوبی برخوردار هستند،
پیگیری و پرداخت شد.
دست در دست هم دهیم و آینده درخشانی را برای نیازمندان رقم بزنیم.
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

رویداد ها
فراخوان مهربانی