گالری ویدیوها

نشست حوزه سلامت بنیاد نیکوکاران راه آسمان

معرفی راه آسمان از زبان اعضاء هیأت امناء

رضایت قلبی بیماران مبتلا به سرطان بنیاد راه آسمان

افتتاح مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

انجام موفق اسکن هسته ای نوزادان در سمنان

معرفی بنیاد نیکوکاران راه آسمان

گزارش عملکرد راه آسمان (سال ۹۷)

اجرای کنسرت موسیقی سنتی گروه ساینه به نفع بیماران مبتلا به سرطان

راه محبت و امید، راه‌آسمان

روزهای روشن