Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

اخبار موسسه

معرفی موسسه

در سال ۱۳۸۳، با استعانت از خداوند متعال و با یاد شهید بزرگوار «مهدی صدیقی» و در اجرای رهنمود های شهید شاهد«خلیل ا… بهرامی» موسسه خیریه

اهم فعالیت ها

حمایت از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و ایتام سمنان و تامین کلیه نیازهای آن، اعم از غذا، پوشاک، تحصیل، آموزش، حرفه آموزی و امین

مجوز موسسه

این پروانه در اجرای بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی و براساس مقررات سازمان

اهداف موسسه

رفع محرومیت به یاری خود محرومان به شیوه هایی چون توانمندسازی محرومان و فعلیت بخشیدن به توانائی های بالقوه ایشان از طریق فراهم نمودن

گزارش عملکرد

 • تغذیه
  تامین وعده های غذایی برای محرومان
 • پوشاک
  تهیه پوشاک برای محرومان
 • درمانی
  کمک به مداوای افراد تحت پوشش
 • آموزشی
  ایجاد امکانات جهت ارتقا، سطح آموزش
 • ورزشی
  ایجاد امکانات جهت انجام فعالیتهای ورزشی
 • رفاهی
  ایجاد امکانات جهت رفاه حال محرومان

حامیان موسسه

دل نوشته های محرومین